Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Güvenliği

İnsan yaşamı için geçmişten beri süregelen en önemli şey olan gıda, biz insanların hayatında büyük bir yere sahip olmaktadır. Gıdanın olmadığı durumda insanların gelişmesi ve yaşaması için en önemli kaynağın olmaması anlamına gelmektedir. Bu sebeple gıda veya besin insanlık için büyük önem arz etmektedir. Bizler ise firma olarak günümüzde artan talepler doğrultusunda en güvenli ve en sağlıklı bir şekilde arz talep sürecini yönetmekteyiz.

Piyasadaki birçok firmaya göre daha profesyonel çalışarak uzman ekip arkadaşlarımız ile programlı bir çalışma yürütmekteyiz. En önemli noktalardan biri olan gıda güvenliği ve artan arz talep ilişkisine karşı sürdürülebilir gıda sistemine fazlası ile dikkat etmekteyiz. Gıda Mühendisi olarak bu bizim en önemli görevlerimizden biridir.

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri

Artan nüfusa karşı ve insan yaşamı için en önemli nokta olan gıda ya da besinlerin devamı için düzenli ve planlı bir sistemsel yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bizler en güvenli firma olmayı ve müşteri memnuniyetini kendimize misyon edinerek süregelen ve sekteye uğramayan bir imkan sunmaktayız. Gelişen bu dünya içerisinde artan nüfusa karşı duyulan arz ihtiyaçlarını karşılamak adına öncelikli olarak sürdürülebilir gıda sistemine ayak uydurmaktayız.

Gıda sistemleri; gıdanın üretimi, gıdanın işlenmesi, gıdanın dağıtımı ve gıdanın hazırlığı aynı zamanda bu süreçlerden geçen gıdanın tüketimi aşamalarını kapsamaktadır. Bunların yanı sıra bu faaliyetlerin haricinde birde sürekli bu faaliyetler ile etkileşim halinde olan çevresel ve sosyal veya ekonomik etkileri kapsayan bir oluşum olmaktadır. Sürdürülebilir gıda sistemi, sürdürülebilirlik kavramı kapsamında gıda güvenliğinin, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının ve doğal kaynaklarının korunmasına katkı sağlamaktadır.

Firmamız olarak bu hususlara oldukça fazla dikkat etmekteyiz. Bir diğer önemli nokta ise daha uzun vadeli bir yapıyı ifade etmeyi amaçlamamızdır. Gıda insan yaşamı için süreklilik içerisinde olması şarttır. Ve insanların hayatı boyunca en çok ihtiyaç duyduğu bir besin kaynağı olmaktadır. Bu sebeple firma olarak bu konulara oldukça dikkat ederek daha planlı ve profesyonel bir çalışma sürdürmekteyiz. Bu çalışma neticesinde sürdürülebilen bir gıda sistemine sahip olmaktayız.

Sürdürülebilir gıda sistemi sayesinde, insan sağlığı açısından en önemli olan gıdaların üretiminin ve tüketiminin yanında birde dünyadaki gıda kaynaklarına karşı olan etkilerinin göz önüne alınması ile birlikte sistemli bir işleyiş sürdürmekteyiz. Sürdürülebilir bir gıda sisteminin birçok tanımı bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü sürdürülebilir gıda sistemi hakkında şöyle bir tanımlama yapmaktadır. Gelecek nesiller için gıdanın güvenliği ve beslenmeye olanak sağlayacak ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden herhangi bir aksama ya da eksiklik olmayacak şekilde, herkes için gıda güvenliği ve beslenmeyi sağlayan bir gıda sistemi olmaktadır.

Bizler firma olarak bu tanıma uygun bir yapıda sürdürülebilir bir gıda sistemini gerçekleştirmekteyiz. Toplumun temel ekonomik kazancı ve güvenilir bir gıda süreci için sürdürülebilir bir gıda sistemine sahip olmaktayız. Çevresel olarak etkileşim içinde olan besinler ancak ve ancak sistemli bir yapıya sahip olarak daha güvenilir ve uzun vadeli olmaktadır. Biz de bu süreci en hassas bir şekilde planlı olarak gerçekleştirmekteyiz.

Sürdürülebilir Gıda Güvenliği Nedir?

Sürdürülebilir gıda güvenliği, toplum için en önemli noktalardan biri olmaktadır. Artan nüfus ve gıdaya olan artan talebin sonucunda piyasada birçok gıda firmaları bulunmaktadır. Bizler daha güvenli ve sistemli bir firma olarak bu durumu daha fazla ilerleterek profesyonel ekip arkadaşlarımız ile uzman bir yaklaşım sergilemekteyiz. Gıda güvenliği ve gıda sistemleri birbirleri ile etkileşim halinde ilerlemektedir. Bizlerde bu doğrultuda daha güvenli bir gıda imkanı sağlarken gıda sistemlerini de düzenli bir şekilde uygulamaktayız.

  1. yüzyılda gıda güvenliği devletlere özgü bir sorun olmaktan çıkıp artık uluslararası alanda çözüm getirilmesi gereken bir konu olmaktadır. Son dönemlerde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, oldukça fazla gündem olan gıda krizleri gıda güvenliğine yönelik yapılan çalışmaların daha kapsamlı yürütülmesine olanak sağlamıştır. Bu sonuçlar neticesinde gıdanın daha güvenli olabilmesi için sosyal kültürel ve ekonomik açıdan ve aynı zamanda doğal faktörlerden etkilenen insanların devamı için sürekli olarak sağlanması gereken bir konu olmaktadır.

Bizlerde bu sonuçlar neticesinde güvenilir bir firma olarak gıda güvenliğini sağlamak adına sürekli olarak denetleme yaparak ve ince ayrıntılara bile yoğunlaşarak güvenlik sistemini kapsamlı bir şekilde sağlamaktayız. Ayrıca firmamız gıda güvenliği için gerekli olan, gıdanın bulunabilirliği, gıdaya erişim ve gıdanın kullanımı ve bu üç boyutun istikrarının sağlanması koşulu ile gerçekleşen bu dört temel boyutunu da eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kaynak: https://www.gidamuhendisleri.org.tr/

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir