Kürtaj fiyatları genel olarak kürtajın yapılacağı teknik ve hamileliğin süresi gibi konularda farklılık oluşturmaktadır. Fiyatlar kur değişimlerinden etkilenmektedir. Büyükşehir olan illerde farklı fiyat politikaları oluşurken, diğer illerde farklı fiyatlarda kürtaj yapma imkanı bulunmaktadır. Hastane nitelikleri, işlem öncesi hizmetler gibi birçok konu yapılan operasyonun fiyatını değiştirmektedir. Gebelik durumunu sonlandırmak için yapılan işlemin hangi tarzda yapılacağı fiyatın belirlenmesinde oldukça önemlidir. Anestezinin hangi yöntemle yapılmasını istediğiniz fiyatı etkilemektedir. Örnek olarak genel anestezi isteyen bireyler daha fazla fiyat ödemek zorunda kalacaktır. Ancak lokal anestezi tercihi fiyatın düşmesine etki edecektir.

Kürtaj fiyatlarını etkileyen faktörler

Kürtaj fiyatları yapılacağı hastaneden, kullanılan teknikten ve bulunduğu il gibi birçok nedenden dolayı değişiklikler göstermektedir. Bunun yanında gebeliğin hangi döneminde olduğunuzda kürtaj fiyatlarını etkileyen bir başka unsurdur. Türk Tabipler Birliği her sene başında kürtaj fiyatları hakkında belirli bir fiyat politikası belirlemektedir. Ancak bu işlem öncesinde gerçekleştirilen muayene ücreti, ultrason ücreti ve operasyon ücreti ile birleştiği için fiyatlar kurumdan kuruma göre değişiklik göstermektedir. Ancak bu işlem için en uygun fiyat seçenekleri Devlet Hastanelerinde bulunmaktadır. Özel Hastaneler daha farklı fiyat politikaları uygulamaktadır.

Kürtaj nedir?

Cinsel birliktelik sırasında istenmeyen şekilde oluşan gebelik durumuna son verme yöntemidir. Korunmasız şekilde girilen ilişkiler ve bilinçsiz birliktelikler sonrasında insanlar ülkemizde bu yöntemi oldukça fazla şekilde kullanmaktadır. Bunun yanında gebelik muayenelerinde görülen bebekteki anormal durumların tespiti üzerine yine bu yöntem kullanılmaktadır.

Kimler kürtaj yaptırabilir?

18 yaşından büyük istenmeyen gebelik yaşayan herkes kürtaj yaptırabilir. Yanlış bilinen bir diğer unsur sadece evli kişilerin kürtaj yaptırıyor diye bilinmesidir. Bu durum doğru değildir. Kürtaj yaptırmak için evli veya bekar olma şartı bulunmamaktadır. Ancak gebeliğin 10. haftası tamamlanmadan işlemin yapılması gerekmektedir. Daha sonraki haftalarda işlemin gerçekleştirilmesi yasal değildir. 18 yaşından küçük bireylerde kürtaj yaptırabilmesi için ailesi tarafından onaylanması ile gerçekleştirilebilir. Bunun yanında bu işlem için yasal ve sağlıklı kurumları tercih etmek sağlık açısından oldukça önemlidir. Aksi halde ciddi sağlık sorunları yaşanabilir.

Kürtaj türleri nelerdir?

 

  1. Medikal Kürtaj
  2. Cerrahi Kürtaj
  3. Vakumlu Kürtaj
  4. Probe Kürtaj
  5. Pipelle Kürtaj
  6. Biyopsi Kürtaj
  7. Fraksiyone Kürtaj
  8. Revizyon Kürtaj
  9. Bumm Kürtaj

Yukarıda verildiği gibi farklı kürtaj yöntemleri bulunmaktadır. Çeşitli teknolojiler ile yapılan bu işlemlerin fiyat politikaları farklılıklar göstermektedir. Burada önemli olan gebeliğe en uygun yöntemin tercih edilmesidir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında en önemli konu gebe olan kişinin sağlık durumunun korunması ve işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu işlemlerin uygulanması sırasında doktor tecrübesi, kullanılan malzemeler, bölge ve şehir seçimi, hastane seçimi, ceninin rahimdeki konumu, anestezi tercihi, gebelik haftası gibi konular fiyatların belirlenmesini etkilemektedir. Ancak bu tercih öncelikle fiyat konusunda değil sağlık açısından en uygun yöntemlerin tercih edilmesi olarak düşünülmelidir.

Kaynak: https://www.kurtajfiyat.net/