İskambil Falı Nasıl Bakılır

İskambil Falı Bakma ve Yorumlama

Süje, yani falına bakılacak kimse, diğeri de Danışman, Kartlar ile kendisine geleceği okuyacak olan kimsedir.. Kağıtları süje keser. Fala başlamadan önce, bir kağıt süjeyi temsil amacıyla seçilir. Eğer süje esmer ise, kadınlar için maça kızı, erkekler için maça papazı, eğer kumral ise kadınlar için sinek kızı, erkekler için sinek papazı, eğer sarışın ise erkekler için karo papazı, kadınlar için karo kızı ve son olarak da eğer kumral saçlı, mavi veya yeşil gözlü ise, erkekler için kupa papazı, kadınlar için kupa kızı seçilir. Tek Kart ile birlikte  İskambil falında iki ana yöntem vardır.

İlginizi çekebilir: Fal Baktır

Otuz iki’lik deste ile bakılan fallar:

32’lik Deste ile İskambil Falı Elli ikilik desteden ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılılar ayrıldıktan sonra kalan otuz iki kağıdın her biri üst başını ve alt yanını ayırt edebilecek şekilde işaretlenir. Çünkü her kağıdın açılış sırasında doğru veya ters gelişine göre anlamı değişir. İskambil Falı Nasıl Bakılır?

İskambil kâğıtlarıyla fal bakımı yapmak çok eski dönemlerden bu yana kadar kullanılan bir uygulamadır. Bu kâğıtlar ile bakılacak olan falın birçok çeşidi bulunur. Özellikle falın tek başına bakılması tercih edilmez. Bir başkasının iskambil falına bakma işlemi yapması aşk konusunda, gelecek konusunda, yaşam konusunda ve gerçek konusunda daha düzgün sonuçlar verir. Bu konuda deneyimli olan kişiler nasıl kolay bakılacağını bilir ve yorumlar ile alakalı olarak daha detaylı sonuçlar verir. Kâğıt falına bakmadan önce anlamlarını, seçimlerini ve demet açılımlarını detaylı bir şekilde bilmek gerekir. Yani bu konuda yeterli düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olunması şarttır. Bundan dolayı da bilen bir kişi tarafından kâğıttan yaşam ve aşk falına bakılması daha sağlıklıdır. Hatta bu konuda yorumlar ve detaylar da okunarak bilgi alınmalıdır. Kâğıt falı için kullanılacak olan iki farklı yöntem bulunur. 32’lik ve 52’lik bakılan aşk iskambil falı;

32’lik deste ile fal, 52’lik destelerden ikili, üçlü, beli birde altılılar ayrılır. Sonrasında ortada kalan 32’lik kâğıtların her birin üst kısmı ve alt yanı anlaşılacak bir biçimde işaretlenmelidir. Çünkü burada kâğıtların açılma esnasında ters veya doğru gelişine göre de farklı anlamlar taşımaktadır.

52’lik deste ile fal, falın açılımı oldukça basit ve kolay şekildedir. Önemli olan maça, sinek, karo ve kupanın tam sayısı ile elinizde olduğundan emin olmalısınız. 4 farklı cinste kartın tam sayıda olması çok önemlidir. Bu kartların içinden 1 adet kart seçilir ve bu kartın anlamı doğrultusunda yorumlama yapılır.

İskambil falı Farklı Yöntemleri Aşamaları ve Çeşitleri


Aşk falı Açılımı, bu uygulama için elde bulunan deste içinden kupa papazı ile sinek kızı çıkartılır. Kalan kartlar iyice çıkartılır ve 3 farklı parçaya bölünür. Kartların en üstte bulunanları alınır ve dizilir. Bu kartlar geçmiş dönemi, bugünü ve geleceği temsil eder. Falın daha geniş bir şekilde bakılması için tekrardan ilki kişinin kendisi, ikincisi ailesi ve üçüncüsü de gelecekteki beklentiler için seçilir. İskambil kartları dört farklı grubu temsil etmektedir. Bu grup kartlarının ne ifade ettiği tam anlamı ile bilinmelidir. Sevgi, aşk, zenginlik, mutluluk, tutku, başarı, maddi beklentiler, dostluk, hisler, kariyer gibi birçok detayı öğrenmek mümkünüdür. Kartların 52 adet olması da senenin 52 haftasını temsil eder. İskambil falının içinde bulunan kâğıtların her birinin farklı duyguları ve düşünceleri bulunmaktadır. Bu düşünceleri ve duyguları ifade etmenin yollarını bilmek falın daha detaylı şekilde bakılmasını sağlayacaktır.

Örneğin; maça kartlarının sembolleri havadır. Hava sembolünün çıkması ile maddi ve manevi sıkıntılar, hastalıklar, üzüntüler ve olumsuzluklar yaşama girebilir. Sineklerin bulunduğu kartların sembolü de ateştir. Bu kartlar insanların yaşamlarında bulunan kariyerlerindeki merdivenleri tırmanmayı, yükselmeyi, iş yaşamındaki eğlenceleri, sosyal yaşamdaki mutluluğu temsil eder.  Kupa olan kartların ise sembollü sudur.

Bu huzuru, mutluluğu, aşkları, sevgiyi ve karşıdaki kişiye duyulan özlemi temsil etmektedir. Karo olan kartların ise sembollü ise topraktır. Maddiyat ile alakalı olan sorunlara, sıkıntılara, girilecek olan külfetlere, kişilerin yaşamındaki kötülüklere, sorunlara, insanların zayıf olan iradelerine ve güçlü olmayışlarını ifade etmektedir. Bu bilgilerin ışığında açılımların doğru bir şekilde yapılması ve anlamları göz önüne alınarak en doğru şekilde yorumlanması gerekir. Falın neden açıldığı, kimin için seçildiği ve neye yorumlandığını unutmamak gerekmektedir.

İskambil kartları insanlar tarafından oyun oynamak amacı ile sık şekilde kullanılır. Özellikle eski dönemlerde oyun oynamak yerine fal bakmak amacı ile kullanılan kâğıtların geleceği görmek amacı ile kullanıldığı bilinmektedir. Bu kartların üretim amaçları da geleceğin görülmesidir ve fala bakılmasıdır. İskambil kâğıt demetlerinin anlamları bilinmesi ile fal bakılır. Sayıların, kartların ve desenlerin anlamları bilinmeden bu falı bakmak ve aşk ile alakalı yorumlar yapmak mümkün değildir. İskambil falı nasıl bakılır, kapsamında kâğıt anlamları öğrenilmeli ve demet açılımları bilinmelidir. Anlamlarının bilinmesinin ardından kişiler yaşamlarında bulunan sorunların ne anlama geldiğini, neler yapması gerektiğini ve nasıl davranmasını gerektiğini kestirebilir. Açılacak olan demetten seçilen kartların yaşam ve aşk konusunda detaylar verdiğini unutmamak gerekir. Bu kâğıt seçenekleri anlamları bakımından dört element dâhilinde incelenir. Bu elementler su, ateş, hava ve topraktır. Bu elementler içinde 13 kart bulunur.

Toplamda bulunan 52 adet kart senenin 52 haftasına işaret etmektedir. Hepsinin anlamları bilindiğinde aşk yaşamında ve sosyal yaşamda var olan sorun ve mutluluklar konusunda yorum yapılabilir. Online ortamlarda, kitaplardan ve fal ile alakalı yazılmış olan kaynaklardan bu tarz konularda detay bulmak mümkündür. Bunlar okunmalı fal bakımı konusunda bilgiler edinilmeli, deneyim sağlanmalıdır. Sonrasında falın bakımı yapılmalıdır. Açılım demetlerin seçimi ile yaşamdaki tatsızlıklara da çözüm bulmak da kolaydır.

İskambil Falında Kağıtların ve Sayılarının Anlamı Nedir?

İskambil kâğıtları ile bakılacak olan falda kâğıtların gerçek anlamı bilinmesi gerekir. İskambil falı aşk ve gelecek yaşam ile alakalı detaylar verir. Özellikle alınan detaylar ile alakalı olarak insanlar kolay bir şekilde yaşamını düzenleyebilir. Bu şekilde sorunlarına, aşklarına ya da hayattaki başka detaylarına ayrıntılar ekleyerek daha mutlu olabilir. Kâğıtların anlamları ise;

Karo

Ası, yabancıdan gelen müjdeler ve haberler anlamında gelmektedir.
İkilisi, yaşama yabancı olan kişilerin yatağıdır.
Üçlüsü, gündüz yapılan yolculuktur.
Dörtlüsü, mutluluğu ve huzuru getirir. Çıkan kartın tan anlamı ile yorumlanması gerekir.
Beşlisi, gelecek olan kısmet kapınızdadır.
Sekizlisi, yaşama yabancı olan kişilerin evindeki yalnızlığı ve boşluğu ifade eden bir karttır.
Onlusu, gelecek olan parayı, kısmeti ve hediyelerdir.
Valesi, hayatta samimi olunmayan kişinin düşünceleri ve fikirleri hakkında detay vermektedir.
Kızı, yabancı olan bir kadındır. Yabancı kadının içinize dahil olması demektir.
Papaz, yabancı olan bir erkektir.

Sinek

Ası, kadınların sevgilerini, duygularını ve aşklarını temsil etmektedir.
İkilisi, kadınların yatağıdır.
Üçlüsü, kadının ev yaşamıdır.
Dörtlüsü, gelecek ve yaşam süresidir.
Beşlisi, zenginlik, para, pul ve şanstır.
Sekizlisi, kadının yaşamındaki boşluktur.
Dokuzlusu, yapılacak olan uzun yolculukları ifade eder.
Onlusu, üzüntü, keder ve kadının yaşamında var olan gözyaşıdır.
Valesi, eşin aklında bulunan düşünceler konusunda yardımcı olur.
Kızı, yapılan dilekler hakkında bilgiler verir.
Papazı, yaşamda bulunan kadının akrabalarını işaret eder.

Kupalar

Ası, erkeklerin içindeki sevgiyi, duyguyu ve kalbini ifade eder.
İkilisi, erkeklerin yataklarını temsil etmektedir.
Üçlüsü, erkeklerin kendi evlerini işaret eder.
Dörtlüsü, geleceği ve yaşam süresidir.
Beşlisi, zenginlik, para, pul ve şanstır.
Sekizlisi, erkeklerinde yaşamındaki yalnız kalınan kısımdır.
Onlusu, yaşamdaki rahatlık ve ferahlıktır.
Valesi, erkeğin düşünceleri, fikirleri ve söylemleridir.
Papaz, erkeği temsil eden bu kart dilek içindir.
Kızı, dilerde tutulan ve içten geçirilen erkeğin akrabasını temsil eder.

Maça

Ası, başa gelecek olan ölüm, yaşanacak kederi üzüntü, gelecek olan kötü ve ani bir haberdir.
İkilisi, hayata giren kişinin yatağıdır.
Üçlüsü, gece saatlerinde çıkılan yolculuk
Dörtlüsü, gelecekten gelecek haber, kısmet ya da telefondur.
Beşlisi, kurulan içki masalarıdır.
Yedilisi, evlilik, nikâh ya da nişandır.
Sekizlisi, hayattaki karışıklıklar, karmaşalar ve sorunlardır.
Onlusu, sıkıntılardır.
Valesi, kuruntu ve kederdir.
Kızı, bir başka kişiden gelecek murat ve dilekler için yardımdır.
Papazı, hükümete açılan kapıdır.

İlginizi Çekebilir: https://www.kisiselblog.net/tarot-fali/

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir