İnsan Neyle Yaşar

İnsan Neyle Yaşar

Rus edebiyatının büyük yazarlarından biri olan Lev Nikolayeviç Tolstoy, dünya edebiyatına çok önemli eserler katmıştır. Tolstoy, aristokrat bir aileden gelmesine rağmen eserlerinde Rus köylülerinin sorunlarını büyük ölçüde işlemeye çalışmıştır. İlk eserlerinde toplumun ahlaki ve ruhsal konularda eserler sergilemeden önce eserlerinin daha gerçekçi hayatlara dayanan ve yarı otobiyografik olan eserleri dünya edebiyatına katmıştır. Eserlerinde dini konulara da yer veren Tolstoy, Tanrı inancına da büyük bir yer vermektedir.

 

Tolstoy’un benzersiz yapıtlarından biri olan bu eser bizleri hayatımızı sorgulamaya davet etmektedir. Hayatımızdaki amacımızı, neden var olduğumuzu her zaman sorgulamaktayız. Her soru başka bir sorunun altyapısını oluşturmaktadır. Bu sorular bütünü ise hayatımızı, hayata karşı bakış açımızı, tutum ve davranışlarımızı etkiler. Tolstoy hayata ilahî bakış açısı ile bakmaktadır. Bir insanın kendisini veya başkasını sevebilmesi için önce içindeki benliği sevmelidir. Bu benlik Tanrı ile ilişkilidir. Bir insanın içerisinde Tanrı sevgisi varsa ancak o zaman başkalarını da sevebilir düşüncesiyle yola çıkmıştır Tolstoy.

 

İnsan Neyle Yaşar Kitabı Konusu

Tolstoy’un bu benzersiz eseri hayatımızı sorgulama biçimini de değiştirmektedir. Tolstoy bu eserde hayata olan bakışını daha manevi bir boyutta incelemeye çalışmıştır. Tanrı’nın hayatımızdaki rolünü normal yaşantımıza yansıtma biçimini baz alarak bizlere yansıtmaktadır. Ölümün bir yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu gözler önüne sermektedir. Kıtlık, yoksulluk gibi temalara da yer veren Tolstoy, aslında dünyamızda olup biten diğer gerçeklikleri de göz önüne almaktadır.

 

Yaratılışımızın amacını, insanın dünyadaki yerini, hayatın anlamını ve neden yaratıldığımızı, hayatı gerçek anlamda yaşamanın ne kadar önemli ve değerli olduğu, insanların hangi konumda olmalarına rağmen içinde bulundukları durumdan yakınmaları ve daha elde ettiklerini değil elde edemedikleri şeyleri düşünüp hayatlarını mutsuz eden bu doyumsuzluk hissini ele almaktadır. Kitapta Tanrı tarafından dünyadaki bir görevi yerine getirmeyen bir meleğin yaptığı yolculuk üzerinden anlatılır. Meleğin üç tane soruya cevap bulmak için ve bu cevapları yaşayarak öğrenmesi için dünyaya gönderilen bu meleğin yaşadığı durumlar hikayede işlenmektedir.

 

İnsan Neyle Yaşar Kitap Özeti

Tolstoy kendi hayatını tanımlarken Tanrı’nın büyük bir rolü olduğunu düşünmektedir. Hikayede Simon adlı karakter ayakkabı tamirciliği yapmaktadır. Çok fakir olan Simon aslında çok yüce gönüllü bir insandır. Simon’un karısı Matryona da fakirlik yaşamış bir kadındır. Simon ihtiyacı olan bir şeyi almak için yola çıkmıştır ama istediği şeyi alamadan evine geri dönmektedir. Bu sırada Mihael ile karşılaşan Simon önce Mihael’in durumunu önemsemeyip yoluna devam etme kararı alıp sonra Mihael’in durumuna üzülüp ona yardım etme kararı almıştır. Mihael’in o dondurucu soğukta hiçbir giyecek şeyi yoktu ve soğuktan donmak üzere orada öylece duruyordu. Simon bu duruma daha fazla dayanamayıp Mihael’e kıyafetlerini verip hem onu soğuktan korumuş ardından evine götürmüştür. Yiyecek yemekleri ve ekmekleri de çok az olduğu için Matryona önce bu durumu hoş karşılamayıp Mihael ile tanıştıktan sonra onun bu haline çok üzülüp ona yiyecek yemek ve giyecek kıyafetler vermiştir. Ayrıca Simon, Mihael’e ayakkabı tamirini öğretmiştir. Mihael yıllar içinde çok iyi bir ayakkabı tamircisi olup aynı zamanda çok uzak diyarlara kadar uzanan bir üne sahip olmuştur.

 

Tanrı tarafından verdiği görevi yerine getirmeyen Mihael, bunun cezası olarak dünyaya gönderilmiştir. Dünyada üç tane sorunun cevabını yasayarak öğrenmesi gerekiyordur. Bu üç tane sorunun cevabını bulduğunda Mihael’in suratında bir gülümseme belirmektedir. Dünyaya geldiği süre boyunca sadece üç defa gülen Mihael, insanın yaşamındaki üç önemli olan şeyi bu şekilde yaşayarak öğrenmiş olmaktadır. Tanrının Mihael’den cevaplarını istediği sorular şunlardır:

  • “İnsanın kalbine ne hükmeder?”
  • “İnsana ne verilmemiştir?”
  • “İnsan ne ile yaşar?”

İlk sorunun cevabı sevgidir. İnsanın kalbine en önce hükmeden şeyin sevgi olduğunu öğrenmiştir. İkinci soruda insana verilmeyen şeyin ne olduğu sorulmuştur. İnsana verilmeyen şey her insanın kendi ihtiyacı olan şeylerin bilgisi verilmemiştir. Üçüncü soruda insanın ne ile yaşadığı sorulmaktadır. Bu sorunun cevabı olarak insan hiçbir şeye sahip olmasa bile insanın Tanrı sevgisi ona her şeyi verebilir. Yani Tolstoy bu kitabında bir insanın hiçbir şeyi olmasa bile yaşayabilirken insanın içinde Tanrı sevgisi olmadan yaşayamayacağının üzerinde durulmuştur.

 

İlginizi Çekebilir: https://www.kisiselblog.net/cin-takvimi-nedir/

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir